Narrowleaf Milkweed, Asclepias fascicularis
prev / next